ประกาศรายชื่อและกลุ่มมอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2567

ข้อปฏิบัติในวันมอบตัว 30 มีนาคม 2567

  • ให้นักเรียนและผู้ปกครองที่มามอบตัวทุกคนมาถึงโรงเรียนภายในเวลา 08.00 น.
  • นักเรียนเข้าแถวใต้อาคาร 6 พร้อมเอกสารมอบตัว บัตรประชาชน(ตัวจริง) และปากกาน้ำเงิน
  • ผู้ปกครองนัดหมายที่โดมรวมใจ
  • ให้นักเรียนที่มามอบตัว จำกลุ่มมอบตัวและห้องมอบตัว ของตนเอง เช่น ม.1/1 (1) ,ม.1/1 (2) (ทั้ง 2 กลุ่มเป็นห้องเดียวกันแต่เพียงแบ่งครึ่งเพื่อความรวดเร็วในการตรวจเอกสาร)
  • นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย
  • ให้นักเรียนที่มามอบตัวแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม)
ติดต่อเรา