สถิติข้อมูลนักเรียน

จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565)

ระดับชั้นเพศชายเพศหญิงรวมจำนวนห้องเรียนจำนวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 12422665081631.75
มัธยมศึกษาปีที่ 22632715341633.38
มัธยมศึกษาปีที่ 32772675441634.00
มัธยมศึกษาตอนต้น รวม7828041,5864833.04
มัธยมศึกษาปีที่ 42112654761434.00
มัธยมศึกษาปีที่ 52302755051436.07
มัธยมศึกษาปีที่ 62152764911435.07
มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม6568161,4724235.05
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด1,4381,6203,0589033.98

จำแนกตามปีการศึกษา 3 ปีย้อนหลัง

ระดับชั้นปีการศึกษา 2563ปีการศึกษา 2564ปีการศึกษา 2565
มัธยมศึกษาปีที่ 1566533508
มัธยมศึกษาปีที่ 2632554534
มัธยมศึกษาปีที่ 3586627544
มัธยมศึกษาปีที่ 4501512476
มัธยมศึกษาปีที่ 5521495505
มัธยมศึกษาปีที่ 6458518491
รวม3,2643,2393,058
ติดต่อเรา