สถิติข้อมูลนักเรียน

จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน (ข้อมูลรายงาน DMC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566)

ระดับชั้นเพศชายเพศหญิงรวมจำนวนห้องเรียนจำนวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 12912695601635.00
มัธยมศึกษาปีที่ 22342544881630.50
มัธยมศึกษาปีที่ 32552655201632.50
มัธยมศึกษาตอนต้น รวม7807881,5684832.67
มัธยมศึกษาปีที่ 42422635051431.56
มัธยมศึกษาปีที่ 52122644761429.75
มัธยมศึกษาปีที่ 62242724961431.00
มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม6787991,4774235.17
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด1,4581,5873,0459033.83

จำแนกตามปีการศึกษา 3 ปีย้อนหลัง

ระดับชั้นปีการศึกษา 2564ปีการศึกษา 2565ปีการศึกษา 2566
มัธยมศึกษาปีที่ 1533508559
มัธยมศึกษาปีที่ 2554534488
มัธยมศึกษาปีที่ 3627544518
มัธยมศึกษาปีที่ 4512476508
มัธยมศึกษาปีที่ 5495505476
มัธยมศึกษาปีที่ 6518491496
รวม3,2393,0583,045
ติดต่อเรา