ติดต่อเรา

คำถามที่พบบ่อย

หากคุณมีปัญหาการใช้งาน ข้อสงสัย ร้องเรียน แจ้งเหตุ ติดต่อสอบถาม สามารถแจ้งรายละเอียดตามแบบฟอร์มนี้ได้ทันที คุณจะได้รับการติดต่อกลับผ่านทาง อีเมล ที่แจ้งไว้
หมายเหตุ หากไม่ได้รับการตอบกลับ สามารถสอบถามข้อมูลได้ผ่านช่องทาง Line Official โรงเรียน @mwsschool

A : ทางโรงเรียนจะเปิดรับสมัครตามปฏิทินการรับสมัครของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จะอยู่ในช่วงเดือน เมษายน ของทุกปี (หากไม่มีเหตุอื่นๆให้ต้องเลื่อน)

A : กรณีต้องการขอใบรับรองผลการเรียน/ใบรับรองการเป็นนักเรียน เพื่อนำไปประกอบการยื่นขอทุน หรือสมัครเรียนต่อ ฯลฯ สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ บริเวณเค้าเตอร์บริการงานทะเบียน พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียนถูกต้องตามระเบียบฯ
ระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการ จันทร์ – ศุกร์ (ตามเวลาราชการ)

A : ช่องทางการชำระเงินบำรุงการศึกษา
ช่องทางที่ 1 สามารถนำใบชำระเงิน Pay in (ที่ได้รับผ่านครูที่ปรึกษา) ดำเนินการชำระฯ ผ่านทางเค้าเตอร์ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา (มีค่าธรรมเนียม) หรือ ชำระฯ ผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคาร โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
ช่องทางที่ 2 ชำระฯ ในวันประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนนั้นๆ
ช่องทางที่ 3 กรณีเลยกำหนดชำระฯ สามารถเข้ามาชำระได้ที่ กลุ่มบริหารงบประมาณ (อาคาร3 ชั้น1) วันทำการ จันทร์-ศุกร์ (ตามเวลาราชการ)

A : กรณีผู้ปกครองนักเรียนมีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนบุตร สามารถนำใบเสร็จชำระเงิน ติดต่อขอรับหนังสือรับรองได้ที่ กลุ่มบริหารงบประมาณ / หากต้องการผลการเรียนด้วย สามารถขอเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ (งานทะเบียน) ระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการ

A :
    LINE OFFICIAL โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

    เป็นเพื่อนกับเรา หากมีคำถาม ข้อสงสัย สามารถแชทคุยกับเราได้ทันที

    เพิ่มเพื่อน
    ติดต่อเรา