การคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2567

นายเทพพร อาจเวทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ มอบหมายให้นางสุชัญญา แสนสุมา รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานทั่วไป เป็นประธานในการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2567 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ โดมชมพูเขียว

ดูรูปภาพเพิ่มเติม
ติดต่อเรา