ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทความสามารถพิเศษ

ความสามารถพิเศษ : ฟุตบอล / ฟุตซอล

 • รองเท้าฟุตบอลหรือรองเท้ากีฬาฟุตบอล
 • สนับแข้ง
 • เสื้อฟุตบอลหรือเสื้อกีฬา
 • กางเกงฟุตบอลหรือกางเกงกีฬา

ความสามารถพิเศษ : เปตอง

 • ลูกเปตอง (ถ้ามี)
 • ชุดกีฬา รองเท้าผ้าใบ

ความสามารถพิเศษ : บาสเกตบอล

 • รองเท้าบาสเกตบอล
 • เสื้อบาสเกตบอลหรือเสื้อกีฬา
 • กางเกงบาสเกตบอลหรือกางเกงกีฬา

ความสามารถพิเศษ : อ่านทำนองเสนาะ

 • แฟ้มสะสมผลงาน พร้อมเกียรติบัตร

ความสามารถพิเศษ : ซูโดกุ

 • ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน
 • เกียรติบัตร หรือวุฒิบัตรที่นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการซูโดกุ
 • อุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับใช้ในการทำแบบทดสอบซูโดกุ อาทิ ปากกา ดินสอ ยางลบ ปากกาหรือเทปลบคำผิด

ความสามารถพิเศษ : คิดเลขเร็ว

 • ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน
 • เกียรติบัตร หรือวุฒิบัตรที่นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการคิดเลขเร็ว
 • อุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับใช้ในการทำแบบทดสอบคิดเลขเร็ว อาทิ ปากกา ดินสอ ยางลบ ปากกาหรือเทปลบคำผิด

ความสามารถพิเศษ : วาดภาพการ์ตูนด้วยคอมพิวเตอร์

 • เม้าส์ปากกา (โรงเรียนมีเม้าส์ปากกาให้) สามารถใช้ของตนเองหรือของโรงเรียนก็ได้
 • โปรแกรมที่ใช้วาด

ความสามารถพิเศษ : ทักษะอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

 • ปากกาสีน้ำเงิน (สำหรับเขียนคำตอบ)

ความสามารถพิเศษ : ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword

 • ไม่ต้องเตรียมอะไรมา

ความสามารถพิเศษ : การพูดหน้าสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ

 • นักเรียนดาวน์โหลดนาฬิกาจับเวลา

ความสามารถพิเศษ : มารยาทไทย

 • ไม่ต้องเตรียมอะไรมา

ความสามารถพิเศษ : สวดมนต์สรภัณญะ

 • ไม่ต้องเตรียมอะไรมา

ความสามารถพิเศษ : ดนตรี

ด้านดนตรีสากล

 • นักเรียนเตรียมเครื่องดนตรีมาเอง ยกเว้น กลองชุด กลองใหญ่ กลองเล็ก ไมโครโฟน ลำโพง แอมป์ (โรงเรียนจัดเตรียมให้)
 • แฟ้มสะสมผลงานด้านดนตรีสากล

ด้านดนตรีไทย

 • นักเรียนสามารถนำเครื่องดนตรีมาเองได้ หรือจะใช้เครื่องดนตรีของโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนมีการจัดเตรียมไว้ให้
 • แฟ้มสะสมผลงานทางด้านดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม

ความสามารถพิเศษ : นาฏศิลป์

 • อุปกรณ์ประกอบการสอบ (ผ้าแดง/เข็มขัด)
 • แฟ้มผลงานการประกวดแข่งขัน/การแสดง
 • เพลงที่ใช้สอบใส่แฟลชไดร์ฟ 2 เพลง

ความสามารถพิเศษ : ทัศนศิลป์

 • นักเรียนต้องนำอุปกรณ์ตามความถนัดมาเอง ไม่จำกัดประเภทสี จะเป็นงานวาดเส้นก็ได้ (ทางโรงเรียนจัดเตรียมกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A3 ไว้ให้)
 • แฟ้มสะสมผลงานทางด้านทัศนศิลป์
ติดต่อเรา