ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 ประเภท ห้องเรียนปกติ

หมายเหตุ ปีการศึกษา 2567 ไม่เปิดรับสมัคร ม.4 GEP:SME
เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนโควต้า ม.3 เดิม ครบเต็มจำนวนแล้ว

ติดต่อเรา