อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

กิจกรรม อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ร่วมกับโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์อินเตอร์ วันที่ 11 มกราคม 2566 ณ อาคารนวการวิมล ( ตึก 8 )

ติดต่อเรา