ทำความดีด้วยหัวใจ บริจาคโลหิต

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจกับกิจกรรม บริจาคโลหิต ณ หอประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ วันที่ 17 มกราคม 2567

ติดต่อเรา