นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565

นายเทพพร อาจเวทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ มอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นการไม่รับของขวัญและของกำนัลเสริมสร้างวัฒนธรรมให้กับบุคลากรของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ทุกคนในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต โดยมอบหมายนายรชฎ ลัฐิกา รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในการดำเนินการ

ติดต่อเรา