การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympian 2023 ระดับภาค : ทีม MWS Robot PPJ

MWS Robot PPJ ได้คะแนน 81 คะแนน ลำดับที่ 20 มีสมาชิกดังนี้
1.นายกฤษติน อัศวดิษฐเลิศ (ทีม)
2.นายชยพล จินตพรประสิทธิ์ (คิว)
3.นายกฤษติธี อัศวดิษฐเลิศ (แทค)

ติดต่อเรา