การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

📌 แจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
✅ นักเรียน EP, GEP และ ห้องเรียนปกติ (ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6) ปีการศึกษา 2566
รายละเอียดดังหนังสือแจ้ง https://bit.ly/3oQjaOo
⏰ กำหนดเวลาชำระ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566
🏢 ช่องการชำระ สามารถชำระผ่าน Mobile Banking (ทุกธนาคาร) หรือ ผ่านเคาท์เตอร์ เฉพาะธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเท่านั้น
✳️ โดยเข้าหน้าระบบ พิมพ์ใบชำระเงินที่ http://bit.ly/3OZr4zp

📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามอื่น ๆ ได้ที่ กลุ่มบริหารงบประมาณโทร. 02 415 1681 ต่อ 107 (ในวันเวลาราชการ)

ติดต่อเรา