นายชำนาญ มีลาภ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ ประเภท กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2566

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ขอแสดงความยินดีกับ นายชำนาญ มีลาภ ตำแหน่ง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ ประเภท กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2566 จัดโดย สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
ติดต่อเรา