นายสมบัติ เชาวนปรีชา ได้รับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ ประเภท ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2566

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ขอแสดงความยินดีกับ นายสมบัติ เชาวนปรีชา ตำแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ ประเภท ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2566 จัดโดย สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
ติดต่อเรา