ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ให้มารายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 7.30 น. ณ โดมรวมใจ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (หากไม่มาตามวันเวลาดังกล่าวถือว่า “สละสิทธิ์”)

ติดต่อเรา