ค่ายพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ Dreams Camp Season 2

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับคัดเลือกให้เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศจากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได้ดำเนินกิจกรรม Beyond Frontier โลกไร้พรมแดนผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ประเทศต่างๆ (Dreams to Inter) กิจกรรม Dreams Country เมืองในจินตนาการผ่านภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมเรียนภาษาให้สนุก จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเดอะบลูม บายทีวีพูล จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อเรา