ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการพิเศษ GEP:SME และ EP ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ GEP:SME และ EP ปีการศึกษา 2566 ดังเอกสารแนบ และขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อในประกาศรายงานตัว วันที่ 6 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมชมพูพันธ์ุทิพย์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ระหว่างเวลา 8.00 – 12.00 น.

ติดต่อเรา