รางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์นานาชาติ

ขอแสดงความยินดี คนเก่งหัวใจสิงห์ 💗💚
ด.ญ. ญาดาพัฒน์ ภูพญาครุฑพงศ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/16
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 🥉
ในการแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์นานาชาติ
ปี 2566 💐🎉
ครูผู้ฝึกสอน นายมงคล วงศ์พยัคฆ์

ติดต่อเรา