ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ GEP และ EP ประจำปีการศึกษา 2566

📢📣ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ประจำปีการศึกษา 2566
📌ม.1 สอบวันที่ 4 มีนาคม 2566
วิชาที่สอบ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ (ภาษาไทย)
📌ม.4 สอบวันที่ 5 มีนาคม 2566
วิชาที่สอบ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ภาษาไทย)
อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าสอบ

 • ดินสอ 2 บี ยางลบ และปากกาน้ำเงิน
 • ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบ
 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้เข้าสอบ
 • ใบสมัคร (ปริ๊นจากระบบ) /บันทึกหน้าจอเพื่อแสดงหลักฐานเข้าห้องสอบ
  📌ลงทะเบียนผู้เข้าสอบ 08.30 น. ณ โดมรวมใจ
  📌เวลาสอบ 09.00-12.00 น. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลา 11.30 นาที
  📌ใส่เรียนใส่ชุดเครื่องแบบเดิมตามระเบียบเข้าสอบ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-8948250
ติดต่อเรา