กิจกรรมมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูและนักเรียนที่ชนะเลิศระดับชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ มอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูและนักเรียนที่ชนะเลิศระดับชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษาจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 7 ก.พ. 2566 ณ โดมรวมใจ

ติดต่อเรา