กิจกรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

กิจกรรม อบรมเชิงปฏฺิบัตการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ นักเรียนแกนนำ ยุวชนคนคุณธรรม กิจกรรม งานบรรยาย เพื่อปลูกผัง ความกตัญญู มีศีลธรรม จริยธรรม และฝึกสมาธิแก่นักเรียน ” ปลดล็อคชีวิต สู่ความสำเร็จ ” ชั้นมัธยมปีที่ 1 วันที่ 30 มกราคม 2566
ติดต่อเรา