รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ณ สนามการแข่งขันโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

ติดต่อเรา