รางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6

ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

ติดต่อเรา