รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

ติดต่อเรา