รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง

การแข่งขันระบำมาตราฐาน ม.1-ม.3

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง

การแข่งขันระบำมาตรฐานม.1-ม.3

ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ติดต่อเรา