รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เหรียญทอง

การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง
ติดต่อเรา