รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
1.นายศุภกรณ์ ปิตะพันธ์ ม.4/9
2.นางสาวอธิปพิศุทธิ์ โสวัณณะ ม.4/9
3.นางสาวธัญญาเรศ บุญเพิ่ม ม.4/7
ครูผู้ฝึกซ้อม
1.นายนวพล พรมลี
2.นางสาวพรณภา คิดกล้า

ติดต่อเรา