รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
1.ด.ช.ศิวกร ลาภศรีมงคล ม.3/6
2.ด.ช.ณัชพล เจริญทัศน์ ม.3/6
3.ด.ช.อชิกาญ เสือใจ ม.3/6
ครูผู้ฝึกซ้อม
1.นายไพฑูรย์ สดมุ้ย
2.นายนวพล พรมลี

ติดต่อเรา