รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันน้ำพริกผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6

รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันน้ำพริกผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

  • นางสาวณัฎฐ์ชพร ศิริพันธุ์พรชนะ ม.5/11
  • นางสาวธัญชนก เหลาต้น ม.5/11
  • นายภิญโญ กิติจนาทร ม.5/11
    ชื่อนามสกุลครูผู้ฝึกซ้อม
  • นางวิบูลย์ศิริ ทับสุข
  • นางสาวกนกพัชร์ ศิริชัยวิริยะ
ติดต่อเรา