รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6

รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

  1. นายณรวิชณ์ ภูหนองโอง ม.4/9
  2. นายภาคิน คุณมาศ ม.4/9
  3. นายสุริยา ผุดวัฒร์ ม.4/9
    • ครูผู้ฝึกซ้อม
    • 1.นางวิบูลย์ศิริ ทับสุข
    • 2.นางสาวภัทราพร ทิพย์รองพล
ติดต่อเรา