ประกาศผลสอบ MWS FIT’65 (มวส.ทดลองสอบ) ปีการศึกษา 2565

?ประกาศผลสอบ Mws Fit’65 (มวส.ทดลองสอบ) ปีการศึกษา 2565
********
?ขอให้นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
☎️โทร. 091 010 9199
ตั้งแต่วันที่ 26-31 ม.ค. 65 เวลา 8.30-16.00 น.
*********
?เข้าดูได้ที่นี่
https://www.mws.ac.th/mwsfit/65/

ติดต่อเรา