ขอแสดงความยินดีกับ นายนันทวัตน์ หุ่นวงศ์ธรรม ได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่ง รองประธานสภานักเรียน กลุ่มโรงเรียนที่5

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 💗💚 ขอแสดงความยินดีกับ
นายนันทวัฒน์ หุ่นวงศ์ธรรม นักเรียนชั้น ม.5/3
ได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่ง รองประธานสภา
สภานักเรียนกลุ่มโรงเรียนที่ 5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 

ติดต่อเรา