การแข่งขัน E-Sport ROV 2565

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ร่วมกับ GOLDCITY จัดกิจกรรมการแข่งขัน E-Sport ROV สำหรับนักเรียน เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2565 ณ หอประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์
ติดต่อเรา