ติว TGAT 2565

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จัดติว TGAT สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 และ นักเรียนที่สนใจ โดย มาดามเบียร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2565 ณ หอประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์
ติดต่อเรา