ขอแสดงความยินดีกับ ครูวงเดือน อุปชัย

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววงเดือน อุปชัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้รับแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ
ติดต่อเรา