ขอแสดงความยินดี ครูปราณีวัลย์ สายบุดดี

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปราณีวัลย์ สายบุดดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ
ติดต่อเรา