Non-Science Program Field Trip at Bangkok University International Program (BUI)

Non-Science Program Field Trip at Bangkok University International Program (BUI)

นักเรียนสายศิลป์ภาษาม.4-6 โครงการห้องเรียนพิเศษ EP ให้มาทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยได้มีกิจกรรม Workshop ร่วมกับนักศึกษารุ่นพี่เพื่อค้นหาแนวทางการศึกษาต่อของตนเอง

ติดต่อเรา