เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในวันครูภาษาฝรั่งเศสนานาชาติ

🇫🇷 ครูสุกฤตา อานนท์ และครูอรัญญา อรุณวิง เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในวันครูภาษาฝรั่งเศสนานาชาติ Journée internationale du professeur de français (JIPF) โดยหัวข้องานในปีนี้คือ Le professeur de français, créateur d’avenir (ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส ครูผู้สร้างอนาคต) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

ติดต่อเรา