[ปิดรับสมัคร]ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

🕹️รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

📣 ประกาศ.. โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

📸ตำแหน่ง 🟣 เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา 🟣

📄สมัครด้วยตนเอง ที่ห้องฝ่ายบุคลากรของโรงเรียน

💻หรือ สมัครออนไลน์ โดยแสกนคิวอาร์โค้ด

⏱️วันที่ 14-25 พ.ย. 2565 รายละเอียดตามประกาศ

ติดต่อเรา