กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยมีการประกวดการทำกระทงระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย การประกวดนางนพมาศ ณ โดมชมพูเขียว และได้ร่วมนำกระทงไปถวายที่วัดสิงห์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
ติดต่อเรา