แนะแนวแผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ วันที่ 7 พ.ย. 2565 ณ หอประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์
ติดต่อเรา