นักเรียนต้อนรับท่านรองสุชัญญา แสนสุมา หน้าเสาธง

คณะครู คณะกรรมการนักเรียน และนักเรียน ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี กับ นางสุชัญญา แสนสุมา เนื่องในโอกาสย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ณ สนามหน้าเสาธง วันที่ 3 พ.ย. 2565 
ติดต่อเรา