การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ WRO 2022

ฝึกซ้อมโดย
คุณครูวุฒิชาติ จิรเดชจำกร
คุณครูปัณณภัสร์ เบี้ยวเก็บ
คุณครูมานะชัย หวังผล
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ติดต่อเรา