กิจกรรมสังฆทานขยะ

กิจกรรมสังฆทานขยะ
โครงการสร้างบุญตามศาสตร์พระราชา
วันที่ 2 กันยายน 65 ณ โดมชมพู – เขียว
ติดต่อเรา