พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2565
และ พิธีกราบแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ณ หอประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์
วันที่ 11 สิงหาคม 2565

ติดต่อเรา