กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้รมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ 10 สิงหาคม 2565
ติดต่อเรา