กิจกรรมค่ายโครงงานคณิตศาสตร์ 2565

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมค่ายโครงงานคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน ณ หอประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ วันที่ 7 สิงหาคม 2565

ติดต่อเรา