พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ/เกียรติบัตร และประชุมสภา 1/2565

พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ และ เกียรติบัตรคณะกรรมการนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 และ การประชุมสามัญ คณะกรรมการสภานักเรียน ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์

ติดต่อเรา