กิจกรรมแก้ปัญหาการอ่านเขียนไม่คล่องภาษาอังกฤษ ม.1 – 2565

กิจกรรมแก้ปัญหา “การอ่านเขียนไม่คล่องภาษาอังกฤษ” ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

ติดต่อเรา