ค่ายยุวชนคนคุณธรรม (ค่ายพุทธบุตร) ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

โครงการค่ายยุวชนคนคุณธรรม (ค่ายพุทธบุตร) ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ระหว่างวันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2565 ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดสิงห์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
ติดต่อเรา