กิจกรรม วันรพี ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม วันรพี ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการรำลึกพระกรุณาธิคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนาศักดิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในวันที่ 4 สิงหาคม 2565
ติดต่อเรา